Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu của quý khách

Website sẽ tổng hợp dữ liệu cá nhân như tên tuổi, số điện thoại, email, và địa chỉ của thành viên đăng kí. Đây là các thông tin mà bookvexe.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc bắt buộc khi gửi thông tin tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để bookvexe.vn liên hệ xác nhận lại với người dùng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bookvexe.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để bookvexe.vn có quyết định phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

bookvexe sử dụng thông tin quý khách cung cấp vào các việc sau:

– Cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ của bookvexe.vn.

– Gửi email tiếp thị và quảng cáo về dịch vụ/sản phẩm của bookvexe.

– Gửi thông báo về các hoạt động trên trang web

– Theo yêu cầu của cơ quan tư pháp, bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan cảnh sát điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nhất định của người sử dụng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu giữ cho đến khi được ban quản trị yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của bookvexe.vn.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người dùng liên quan đến việc sử dụng sai thông tin cá nhân hoặc phạm vi đã báo cáo.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Người sử dụng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Khi không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải như trên, bên bị vi phạm thu thập chứng cứ như email, tin nhắn,… và liên hệ với Công ty. Công ty sẽ liên hệ với người khiếu nại để giải quyết.

Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền, Công ty sẽ đề xuất chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Công ty vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất cho bên bị vi phạm.

Trong trường hợp máy chủ bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người dùng, bookvexe.vn sẽ có trách nhiệm thông báo sự việc cho cơ quan điều tra để xử lý và thông báo kịp thời cho thành viên. thành viên được biết đến.

BQT yêu cầu các cá nhân khi đăng ký phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., bookvexe.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp trong quá trình đăng ký ban đầu là không chính xác.